A Siracusa nasce un accordo di cooperazione trilaterale